Michał Bronikowski

Dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF, kierownik Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1993) oraz Kolegium Nauczycielskiego Języków Obcych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1996)

Ukończył seminarium doktoranckie w Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w greckiej Olimpii, a od 2008 roku został jej wykładowcą. Odbył kilkumiesięczny staż w Leeds University w ramach programu Tempus, pracował również jako wykładowca przedmiotu Sport Pedagogy w Liverpool Hope University.

Jest między innymi autorem programów nauczania z wychowania fizycznego dla gimnazjum i liceum, także współautorem poradnika edukacji olimpijskiej dla gimnazjum, dostępnego w wersji internetowej na stronie www.pkol.pl.

Opublikował kilka podręczników do metodyki wychowania fizycznego oraz zabaw i gier ruchowych, jest również autorem lub współautorem ponad 250 prac naukowych i dydaktycznych.

Był koordynatorem dwóch dużych międzynarodowych projektów: Świadomość zdrowia – nauczanie i uczenie się wychowania fizycznego i zdrowotnego przez doświadczanie, oraz Zdrowe dzieci w zdrowej społeczności, w wyniku których powstały poradniki dydaktyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego od nauczania wczesnoszkolnego do gimnazjum wraz z przykładami zadań, zabaw i gier ruchowych.

Obecnie kieruje projektem Aktywni nie tylko on-line (www.aktywnionline.pl), którego celem jest poszukiwanie nowych metod motywowania młodych ludzi do podejmowania aktywności fizycznej.